Missie

Solid International onderschrijft het recht van elk individu op een menswaardig bestaan en stelt daartoe ervaringen en knowhow uit het bedrijfsleven ten dienst van kansarmen wereldwijd.

Visie

Solid streeft naar sociale en economische impact in die mate dat de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking daadwerkelijk verbeteren.

Met het oog op duurzaamheid op lange termijn hanteert Solid een hybride model waarbij commerciële en sociale projecten hand in hand gaan. Solid wil financieel autonoom zijn in haar werking.

Programma Peru

Solid focust sinds 2005 op Ayacucho — één van de economisch minst ontwikkelde regio’s van het Zuid-Amerikaanse land Peru.

Door het scheppen van kansen en het aanbieden van opleidingen inspireert Solid de Ayacuchaanse boeren, arbeiders, micro-ondernemers en hun gezinnen om hun situatie eigenhandig te verbeteren.

Solid investeert ook in maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, die via het stimuleren van tewerkstelling  een toegevoegde waarde bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van Ayacucho.

Programma kinderen

Binnen de huidige generatie van kansarmen wenst Solid speciale aandacht te schenken aan het kind. Als zwaksten in de maatschappij zijn kinderen vaak niet in staat om voor zichzelf op te komen ten aanzien van het onrecht dat hen wordt aangedaan. Daarom financiert Solid wereldwijd organisaties die hiertegen de strijd aanbinden.