Mobile School is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Zij ontwikkelen mobiele schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers. Momenteel rijden er 48 mobiele schooltjes in 25 landen, verspreid over vier continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa.

Mobile School richt zich op twee doelgroepen:

Straatkinderen en de straathoekwerkers die informele educatieve activiteiten met hen opzetten.

Onder het motto ‘Als een kind niet naar school kan dan brengen we de school naar het kind’ ontwikkelden we een mobiele school. Dit rijdende schoolbord met honderden educatieve spelen stelt straathoekwerkers in staat om educatieve activiteiten op te zetten.

De materialen zijn technisch ontworpen op basis van mobiliteit, aanpasbaarheid, duurzaamheid en diefstalbestendigheid. 

Het educatieve curriculum is geen vervanging voor het klassieke schoolcurriculum. Alle materialen en spelen zijn gericht op het versterken van eigenwaarde en identiteit, het ontdekken van talenten en het empowered worden. Op die manier bouwen we op de stoep aan een stevig fundament van geloof in eigen kunnen, zelfvertrouwen en motivatie dat noodzakelijk is om verdere groeiprocessen op te enten.

Naast de materialen ontwikkelde Mobile School ook een uitgebreid opleidingstraject voor straathoekwerkers. Daarmee bereiden ze hen voor op het specifieke en gespecialiseerde werk op de stoep.

Projecten en organisaties die met straatkinderen werken kunnen Mobile School steeds contacteren om beroep te doen op onze producten en diensten.

Schoolkinderen en hun leerkrachten

Om te bouwen aan een duurzame wereld hebben we nood aan jongeren met een 'changemaker attitude'. Authentieke kinderen en jongeren die hun talenten kennen, ontwikkelen en aanwenden om die rol op te nemen en te bouwen aan een duurzame samenleving.

Mobile School ontwikkelde een reeks producten en workshops voor kinderen, jongeren en leerkrachten. Deze kunnen ingepast worden in het schoolcurriculum en ondersteunen scholen om hun leerlingen te begeleiden tot duurzame, gelukkige wereldburgers.

StreetwiZe

Wie geld heeft, studeert aan de universiteit. Wie slim is, leert van de straat. Dit is de conclusie die Mobile School trekt na 16 jaar werken in de sloppenwijken over heel de wereld. Want, hoewel ze niet kunnen lezen of schrijven, gebruiken straatkinderen hun talenten. Ze zijn flexibel, creatief en ondernemend… Streetwize vertaalt deze ‘straat vaardigheden’ naar onorthodoxe trainingen voor bedrijven. Het resultaat? Hogere efficiëntie en flexibiliteit voor uw  bedrijf in een snel veranderende economie! De winsten worden geherinvesteerd in de straatkinderen. Zo worden ondernemers hier en straatkinderen daar slimmer. En u? Hoe streetwise bent u?

Streetwize is een indirect resultaat van de samenwerking tussen product designer Arnoud Raskin en psychologe Ann Van Hellemont. 15 jaar onderzoek en ervaring op de straat met Mobile School onthulde aan hen het overweldigende potentieel en de capaciteiten van deze jonge mensen op de straat. Hun streetskills vormen de basis voor de inspirerende Streetwize trainingen, aangeprezen door het kwaliteitslabel Qfor als zijnde ‘inspirerend, creatief en praktijkgericht’.

Met memorabele leerervaringen van echte street cases, verbetert Streetwize de focus van uw bedrijf op opportuniteiten, proactief zijn, flexibiliteit en interne samenhang. De resultaten zijn een sterkere onderneming en werknemers, in een economie die sneller verandert dan de straten van een metropool.  Streetwize  investeert de winsten opnieuw in de straatkinderen, alsook de resultaten van de trainingsopdrachten. Op die manier halen zowel het bedrijf als de straatkinderen  er voordeel uit.

De cirkel is rond:

Hoe werkt het 360° impact model:

  • De winsten gemaakt door het verkopen van onze programma’s en producten aan Streetwize klanten worden geïnvesteerd in Mobile School programma’s voor straatkinderen.
  • Mobile School investeert in de duurzame groei van straatkinderen door informele educatieve projecten.
  • De attitudes, competenties en verhalen van de kinderen zijn een bron van inspiratie voor en geven inhoud aan de Streetwize producten
  • Streetwize verkoopt zijn programma’s en producten aan bedrijven en organisaties en helpt hen zo hun personeel in gelukkigere, Streetwize medewerkers te veranderen.