Peru - Mamita Alice

Stichting Mamita Alice is begin 2017 opgericht om in Nederland fondsen te werven voor de NGO Mama Alice in Ayacucho, Peru. Mama Alice zet zich in voor kansarme kinderen in deze arme stad, waar al meer dan elf jaar zo’n zeshonderd kinderen worden opgevangen. Zij krijgen hulp op het gebied van onder meer medische zorg, onderwijs en vakopleiding. Meer dan drieduizend kinderen hebben door de inspanningen van Frederique Kallen en haar team bij Mama Alice uitzicht gekregen op een betere toekomst.

NGO Mama Alice werft zelf fondsen in Peru en wordt vanuit Nederland ook gesteund door fondsen die bijdragen willen leveren aan specifieke activiteiten  in Peru. Voorbeelden daarvan zijn de Stichting Kinderen van de Zon en Wilde Ganzen.

Stichting Mamita Alice richt zich daarom op ondersteuning van al díe activiteiten die niet door andere fondsen worden gesteund. NGO Mama Alice bepaalt hoe de door Stichting Mamita Alice gegenereerde middelen worden besteed en legt daar achteraf verantwoording over af. Indien donateurs van Stichting Mamita Alice hun bijdrage echter graag aan een specifieke activiteit willen laten besteden, worden daarover vooraf bindende afspraken gemaakt met NGO Mama Alice.

NGO Mama Alice Peru

Mama Alice Peru werkt met kansarme kinderen in het Peruaanse Andes gebergte in de achterstandswijken van Ayacucho, Peru. Bijna alle kinderen komen uit een schrijnende thuissituatie: armoede, vaak gepaard gaand met huiselijk geweld, alcoholisme, seksueel misbruik, slechte hygiëne en ondervoeding. Dit heeft grote invloed op hun zelfbeeld, hun onderwijsresultaten en toekomstperspectief.

Voor het duurzaam verbeteren van de toekomst van de kinderen werkt Mama Alice Peru aan alle aspecten van hun ontwikkeling. Waar mogelijk werken wij samen met andere instanties in Peru, zodat de kinderen zo goed mogelijk geholpen worden.

Zonder de hulp van Mama Alice Peru zou de vicieuze armoedecirkel niet doorbroken worden en het toekomstperspectief negatief zijn: verslavingen, gewelddadige relaties, prostitutie, vroegtijdig school verlaten, jeugdbendes en/of op straat leven.

De doelstelling van Mama Alice Peru is daarom voor kansarme kinderen duurzame veranderingen bewerkstelligen door het verbeteren van hun leefsituatie en het vergroten van hun toekomstmogelijkheden.

Ontstaan van Mama Alice Peru

Frederique Kallen is geboren op een boerderij in Noorbeek, een prachtig dorp in Zuid-Limburg. Ze groeide op in een warm gezin. Haar moeder, Alice Kallen-Frijns, was een liefdevolle vrouw met aandacht en zorg voor iedereen om haar heen. Toen Alice in  2004 op 62-jarige leeftijd overleed aan de ziekte ALS,  nam Frederique het besluit om haar hart te volgen en een eigen stichting te starten. Stichting Mama Alice, vernoemd naar haar moeder, werd eind 2004 opgericht.

Frederique droomde al heel jong van het werken met kansarme kinderen:op 12-jarige leeftijd sprak ze over het starten van een wees- of opvanghuis.

Na haar studie muziektherapie aan het conservatorium, besloot ze rond te gaan reizen en te gaan werken in kindertehuizen en opvanghuizen in Latijns-Amerika en Afrika. Ze werd diep geraakt door de moeilijke situatie waarin veel kinderen zich bevinden.

Terug in Nederland werkte ze een aantal jaren tot ze gevraagd werd om in Ayacucho, Peru, tijdelijk een weeshuis te leiden. Ayacucho bleek een prachtige stad te zijn in het Andesgebergte, met hardwerkende, fijne mensen en een heerlijk klimaat. Maar ook een stad met grote psychosociale en economische problemen door de burgeroorlog en de armoede.

Veel kinderen leven in armoede en hebben geen veilige en liefdevolle thuissituatie. Er zijn in Ayacucho weinig organisaties die met kinderen werken. Frederique zag de urgentie voor het bieden van hulp aan deze kinderen en jongeren.

In 2005 werd de NGO Mama Alice opgericht in de stad Ayacucho.

Resultaten

Tien jaar heeft Mama Alice Peru zich ingezet voor kinderen in de wijken Keiko Sofia en 11 de Junio. Dit werk is zeer succesvol geweest. De leefomstandigheden en het toekomstperspectief zijn zodanig verbeterd, dat zij in een nieuwe wijk konden starten. Daarom werkt Mama Alice Peru sinds begin 2016 in Yanama, de armste wijk van Ayacucho. In het eerste jaar is gebleken dat hun hulp hier cruciaal is.

In de veilige en gestructureerde omgeving die Mama Alice biedt, hebben zij sinds 2005 de volgende resultaten bereikt:

 • 500 kinderen met huiswerkbegeleiding per jaar;
 • 90% van de kinderen bij Mama Alice heeft betere onderwijsresultaten;
 • 85 jongeren volgen een universitaire studie;
 • 95 jongeren volgen een MBO/HBO studie;
 • 250 leerlingen zijn afgestudeerd aan onze vakopleidingen;
 • 150 leerlingen hebben een baan;
 • 425 leerlingen zijn intensief begeleid door een welzijnswerker;
 • 1.200 zorgverzekeringen zijn afgesloten;
 • 2.250 kinderen zijn getraind rondom hygiëne;
 • 35.000 leerlingen op middelbare scholen ontvingen voorlichting, en
 • 50 verschillende producten, naar eigen ontwerp, worden gemaakt door onze Mamitas.